ISO 9001:2015 Belgesi

ISO 9001 Belgesi Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler ile önüne katıp sürüklemektedir. Günümüzdeki en önemli işlevi reklamlar! olan ISO 9000 kalite yönetim standartları yeniden elden geçirilmekte ve ISO 9001:2015 standardında yer alan değişiklikler ve halen süregelen beta sürümüyle yayımlanmayı beklemektedir. IS0 9001 ne demektir? ISO 9001 standartları nelerdir? ISO 9001 hangi alanlardaki standartları nasıl uygularsan doğru sonuçları elde edebiliriz? Kalite Yönetim Sistemi Standardının Bölümleri Nelerdir Standart denince aklımıza neden sadece belgeler gelmektedir? ISO 9001 belgesi aynı zamanda şirketinizin de “Kalite Yönetim Sistemini” işlettiğini gösterir de bir yönetim belgesidir. Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları yerine getirilmelidir. ISO 9001:2015 belgesi bir işletmenin kurulduğu yıldan yılından bugüne yaptığı ve şimdiki zamanda yapmayı sürdürdüğü tüm ISO 9001 tetkik ve belgelendirme hizmetlerini, yenilenen standarda göre sistemini kapsamaktadır. Dünya genelinde 180 ülkede, bir milyonun çok üzerinde ticari olan olmayan işletme ve kurumları belgelendirmiş, dünyanın en bilinen kalite yönetim sistemi ISO 9001:2015 tir. Bu yapıya uygun gerçekleşen denetimler neticesinde elde edilen yazılı evraka ise iso 9001 belgesi adı verilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi, kurumların güçleri rekabet edebilirliği ile ölçülmekte olup, bu da büyük binalarla değil, müşterilerine yakın olmakla ve onları dinleyip AR-GE çalışmalarına açıkça katmakla elde edilebilir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak doğru bir iso 9001 eğitiminin kalite yönetim sisteminin doğru yansımalarıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri için Akreditasyon;. Yönetim sistemi, ISO 9001:2015 belgesi serisi uluslararası standartların şartlarını karşılayan organizasyonlar, Kalite için bütündür. Ayrı ayrı parçalar değildirler. Bunu mümkün kılan ise bildiğiniz ekip çalışmasıdır. Entegre ekip çalışması iso 9001 belgesi elde edebilme de en önemli...

Read More

ISO Kalite Belgelendirme

DsrCert Belgelendirme ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 Belgesi, Dsrcert Gözetim Hizmetleri, Helal Gıda Sertifikası konularında faaliyet göstermektedir.

Read More